/ Cerkiew na Ukrainie / Przywódcy Ukraińskiej Cerkwi Grecko-katolickiej w XX wieku / Arcybiskup Wołodymyr (Sterniuk):
PAPIESKA WIZYTA NA UKRAINIE    
Czerwiec 23-27, 2001    
Cerkiew na Ukrainie

Chrześcijaństwo na Ukrainie w XXI wieku
Cerkiew Prawosławna na Ukrainie
Kościoły Katolickie na Ukrainie
Czas katakombnej działności Ukraińskiej Cerkwi Grecko-katolickiej
Zarysy historii chrześcijaństwa na Ukrainie
Ukraińscy wyznawcy wiary
Przywódcy Ukraińskiej Cerkwi Grecko-katolickiej w XX wieku


Arcybiskup Wołodymyr (Sterniuk)

Arcybiskup Wołodymyr Sterniuk, pełnił obowiązki głowy Ukraińskiej Greko-Katilickiej Cerkwi na Ukrainie w latach (1972-1991). Urodził się 12 lutego 1907r. w miasteczku Pustomyty niedaleko od Lwowa. Po skończeniu studiów we Lwowie, Belgii i wstąpieniu do zakonu Redemptorystów otrzymuje święcenia kapłańskie. Ukrywając się na strychu Soboru św. Jura był świadkiem likwidacji Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi na „Synodzie” Lwowskim.

W 1947r. zostaje aresztowany i 5 lat spędza w więzieniach oraz obozach pracy na Syberii. Po powrocie do Lwowa pracuje jako stróż, księgowy, dozorca i sanitariusz na pogotowiu, jednocześnie potajemnie wykonuje obowiązki duchownego.

W 1964r. Sterniuk otrzymał sakrę biskupią i stanął na czele Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi na Ukrainie. Rolę duchownego przywódcy narodu w okresie terroru ateistycznego pełnił od 1972r. do 1991r., to znaczy aż do czasu powrotu głowy Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi Metropolity Myrosława Iwana. Był to czas okrutnych breżniewskich represji i końcowej walki o wyzwolenie w końcu 80- lat.

Będąc pasterzem i charyzmatycznym przywódcą Cerkwi, Arcybiskup Wołodymyr kierował nią mieszkając w jednopokojowym mieszkaniu wspólnie z sąsiadami (kuchnia i łazienka były wspólne). Wszyscy dobrze pamiętają jego rozwagę, zdecydowanie, dobroć i zrozumienie. Zmarł 29 września 1997 roku. W tych dniach głównymi ulicami Lwowa przeszedł duży kondukt  pogrzebowy. Wersja dla druku

© Web design and programming - TRC Web Team, 2001
Support - Oleh Kuzo, 2001-2006, 2011
© Ukraińska Grecko-Katolicka Cerkiew, 2001
Badania: Lwowska Akademia Teologiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone.